Zamjene za 8.9.2022.

1. sat: 2.e – ne dolazi

2. sat: 4.d – fizika – 209, umjesto 1.sat

2. sat: 4.c – biologija – 214, umjesto 1.sat

3. sat: 1.b – engleski jezik – 318, umjesto 1.sat

3. sat: 2.a – engleski jezik – 312, umjesto 7.sat

3. sat: 4.a – engleski jezik – 320, umjesto 1.sat

4. sat: 2.a – biologija – 323, umjesto 6.sat

4. sat:4.a – likovna umjetnost – 213

5. sat: 2.e – povijest- 312

5. sat: 3.a – fizika – 208, umjesto 7. sat, a 4.c (likovna umjetnost) u 213

6. sat: 1.a – geografija – 211

6.sat: 4.e – ide kući