Zamjene za 7.9.2022.

1. sat: 4.a – ne dolazi

1. i 2. sat: 3.e -ne dolazi

2. sat: 2.b – TZK

4. sat: 4.e – dio razreda vjeronauk – 323, a dio razreda etika – 216

5. sat: 4.c – kemija – umjesto 7. sat – 221

5. sat: 4.e – engleski jezik – 216

6. sat: 2.a – fizika – 314

6. i 7. sat: 1.d – ide kući

7. sat: 2.e – ide kući

6. i 7. sat se neće održati izborna nastava talijanskog jezika te učenici mogu ići kući.