Zamjene za 6.9.2022.

1. sat: 2.a – ne dolaze

1. sat: 3.e – ne dolazi

1. i 2. sat: 1.e – ne dolazi

2. sat: 4.d – filozofija – 216

3. sat: 1.e – latinski jezik – 216

3. sat: 4.a – povijest – 323

4. sat: 1.e – engleski jezik – 216, umjesto 1. sat

4. sat: 2.d – psihologija – 211, umjesto 1. sat

4. sat: 4.e – geografija – 318

6. i 7. sat: 1.d – ide kući

6. i 7. sat: 4.c – ide kući

6. i 7. sat se neće održati izborna nastava talijanskog jezika te učenici mogu ići kući.