Obrasci i upute za izdavanje srednjoškolskih pretplatnih karata i sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza – školska godina 2022./2023.

Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

Oduka Vlade o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

Potvrda za 75% sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika srednjih škola

Potvrda za 100% sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika srednjih škola

Popis naselja koja imaju pravo na sufinanciranje prijevoza

Ispunjene i potpisane obrasce (od strane roditelja ili skrbnika) učenici trebaju dostaviti u učeničku referadu radi ovjere. 

Rok za dostavu POTVRDA 75%/100% za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza je 23. rujna 2022.