Zamjene za subotu, 4. lipnja 2022.

3. sat: 2.b – povijest

4. i 5. sat: 1.c – dio slobodan sat (NP)

4. sat: 2.c – kemija

4. i 5. sat: 1.e – fizika

6. sat: 2.e – engleski

7. sat: 2.e – idu kući