Zamjene za četvrtak, 12. 5. 2022.

1. i 2. sat: 3. c – hrvatski

2. sat: 4.e – slobodan sat

4. sat: 4.c – slobodan sat

3. sat: 2.a – engleski

4. sat: 2.a – povijest

4. sat: 2.b – engleski

5. sat: 2.a – dio slobodan sat, dio FP

6. sat: 1.b – idu kući

6. sat: 2.c – idu kući

6. sat: 3.e – SRZ

7. sat: 3.e – idu kući

7. sat: 1.d – povijest

7. sat: 2.a – dio ide kući (FP)