Zamjene za četvrtak, 6. 5. 2022.

1. sat: 3.b – ne dolaze

1. i 2. sat: 2.d – ne dolaze

2. sat: 4.d – hrvatski

3. sat: 1.c – matematika

3. sat: 4.d – povijest

3. i 4. sat: 3. f – fizika

3. i 4. sat: 4.c – dio slobodan sat (FP)

4. sat: 2.e – povijest

5. sat: 1.c – likovni

5. sat: 1.e – matematika

5. sat: 3.a/3.f – dio slobodan sat (FP)

5. sat: 3. d/3. f – dio slobodan sat (NP)

5. sat: 4.c – engleski

5. sat: 4.d – engleski

6. sat: 1. b – dio slobodan sat (NP)

6. sat: 1.b – dio slobodan sat (NN)

6. sat: 1.e – hrvatski

6. i 7. sat: 3. b – fizika

7. sat: 4.e – matematika