Zamjene za srijedu, 27. 4. 2022.

1. sat: 4.d – ne dolaze

2. sat: 2.e – ne dolaze

4. sat: 2.c – slobodan sat

4. sat: 3.a – sociologija

5. sat: 1.d – povijest

5. sat: 3.a – biologija

5. sat: 1.c – latinski

6. sat: 3.a – kemija

6. i 7. sat: 4.c – biologija

7. sat: 3.c – idu kući