Zamjene za utorak, 29. 3. 2022.

1. i 2. sat: 1.c – ne dolaze

1. sat: 4.a – ne dolaze

2. sat: 3.e – matematika

3. sat: 1.a – likovni

3. sat: 1.c – matematika

4. sat: 3.d – glazbeni

5. sat: 3.d – kemija

5. sat: 3.f – geografija

5. sat: 4.e – hrvatski

6. sat: 4.e – filozofija

6. sat: 3.f – hrvatski

7. sat: 4.e – idu kući