Zamjene za četvrtak, 10. 3. 2022.

1. sat: 2.b – ne dolaze

2. sat: 2.b – hrvatski

1. sat: 3.e – ne dolaze

1. sat: 4.c – ne dolaze

2. sat: 4.a –  slobodan sat

3. sat: 1.b – hrvatski

3. sat: 1.d – informatika

4. sat: 1.d – povijest

4. sat: 4.d – PiG

4. i 5. sat: 3.c – hrvatski

6. sat: 2.b – idu kući

6. sat: 4.c – idu kući

7. sat: 3.c – idu kući