Web portal Mentalno zdravlje grada Zagreba

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, predstavio je 1. veljače 2022. u Centru za zdravlje mladih u Heinzelovoj web portal „Mentalno zdravlje grada Zagreba”. 

Riječ je web portalu na kojemu su, na jednom mjestu, objedinjeni svi projekti Grada i gradskih zdravstvenih ustanova u području mentalnog zdravlja kao i brojni drugi projekti koji se financiraju iz Proračuna Grada Zagreba u navedenom području. Na portalu su ujedno objedinjene stručne informacije koje će svim skupinama građana koje trebaju podršku i pomoć osigurati jednaku dostupnost službi za mentalno zdravlje i njihovih programa.