Predavanja o zaštiti mentalnog zdravlja mladih za roditelje Prve

U okviru Školskih preventivnih strategija naše škole i u suradnji s Hrabrim telefonom, za zainteresirane roditelje I. gimnazije omogućeno je sudjelovanje na preventivnim predavanjima iz područja zaštite mentalnog zdravlja mladih u okviru projekta “SocioNetza5!”

U subotu 22. siječnja 2022. roditelji su sudjelovali na predavanju “Anksioznost kod adolescenata- kako graditi otpornost?”, a u subotu 29. siječnja 2022. održano je predavanje “Depresivnost kod adolescenata – emocije i identitet”.