Uspješan nastavak preventivnog programa “Jačanje kompetencija u radu s mladima”

U okviru Školskih preventivnih strategija, tijekom I. polugodišta, stručni tim  I. gimnazije organizirao je, u suradnji sa stručnjacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. A. Štampar”, provedbu preventivnog programa pod nazivom “Jačanje kompetencija u radu s mladima”. Program je uključio stručno predavanje dipl. soc. radnice  mr. A. Radić na temu zaštite mentalnog zdravlja mladih za nastavnike/ice I. gimnazije  te dvije radionice  za grupu zainteresiranih nastavnika/ica na temu vještine postavljanja granica i izgradnje samopouzdanja kod mladih.

U nastavku Programa, organizirani su 20. listopada 2021., 1.prosinca 2021. te 12.siječnja 2022. supervizijski sastanci za grupu zainteresiranih nastavnika/ica. U planu je kontinuirano održavanje supervizije tijekom šk.god. 2021./22.

“…supervizija omogućuje kontinuirani osobni i profesionalni razvoj učitelja i produbljuje razumijevanje odnosa među ljudima, prije svega odnosa s učenicima i roditeljima. Ona olakšava prepoznavanje uzroka nastanka problema te omogućava poduzimanje kvalitetnijih intervencija. Kontinuirani supervizijski rad pomaže smanjivanju profesionalnoga stresa…učitelji u superviziji, učeći iz svoga neposrednog iskustva, bolje razumiju odgojno-obrazovnu problematiku i osnažuju se za aktivno traženje konstruktivnih rješenja te tako pridonose kvaliteti odgoja i obrazovanja.” Skelac,,M , 2008: Razvojno- integrativna supervizija u školi, https://hrcak.srce.hr/24079, (17.10.2021.)
U okviru Školskih preventivnih strategija, za članove i članice Nastavničkog vijeća I. gimnazije održano je  5. siječnja 2022. stručno predavanje kliničke psihologinje dr.sc.  Marine Grubić, prof. na temu rodnog identiteta. Predavanje je jedna od aktivnosti planiranih unutar projekta u suradnji s Forumom za slobodu odgoja “Kutija promjena”.
                         
Slike 1.-3. Provedba preventivnih predavanja i supervizijskih sastanaka za nastavnike/ ice I. gimnazije