Zamjene za ponedjeljak 10.1.2021.

1. i 2. sat: 3.b – ne dolaze

1. sat: 1.e – ne dolaze

2. sat: 1.a – geografija

3. sat: 2.b – povijest

4. sat: 1.e – likovni