Odluka o načinu i sadržaju te području provjere i vrednovanja kandidata – FIZIKA

KLASA: 602-03/01-21/

URBROJ: 251-84-21-04

U Zagrebu 23. prosinca 2021.

 

Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u I gimnaziji, a vezano uz raspisani natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika/ice fizike, puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje  kandidata donosi

 

ODLUKU O NAČINU I SADRŽAJU TE PODRUČJU PROVJERE I VREDNOVANJA KANDIDATA

 

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u I. gimnaziji, provest će se dva selekcijska postupka u svrhu procjene kandidata.

Članak 2.

Prvi selekcijski postupak  je  pisana provjera sposobnosti i vještina – izrada pripreme nastavnog sata iz fizike. Pri vrednovanju pisane provjere sposobnosti i vještina, Povjerenstvo za procjenu kandidata vrednovat će: strukturu pripreme, strukturu nastavnog sata, odabir fizikalnih sadržaja, obrazloženost sadržaja, odabir metodičkih postupaka, ispravnost navoda, jasnoću navoda i aktiviranje predznanja učenika.

Članak 3.

Drugi selekcijski postupak provest će se u vidu razgovora s kandidatima s Povjerenstvom za procjenu kandidata. Najmanje 3 najbolje rangirana kandidata nakon vrednovanja pisane provjere sposobnostii vještina bit će pozvani na razgovor. Povjerenstvo za procjenu kandidata vrednovat će znanje i motiviranost za rad iz oblasti odgojno-obrazovnog rada.

 

Članak 4.

Razgovor sa svakim od kandidata trajat će do 15 minuta.

 

Članak 5.

Razgovor s kandidatima održat će se isti dan nakon pisane provjere sposobnosti i vještina u prostorijama Škole.

 

Članak 6.

Kandidati su obvezni pristupiti selekcijskim postupcima. Ako kandidat ne pristupi selekcijskim postupcima, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Članak 7.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije selekcijskih postupka.

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite ulazak u prostore Škole moguć je samo uz predočenje valjanje Covid potvrde.

 

Članak 8.

Pisanoj provjeri sposobnosti i vještina razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet.

 

Članak 9.

Nakon svakog provedenog selekcijskog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koji su pristupili istima prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

Članak 10.

Izvješća s rang listama o provedenim selekcijskim postupcima vrednovanja kandidata Povjerenstvo dostavlja ravnateljici.

 

Članak 11.

Nakon provedbe selekcijskih postupka, na temelju izvješća Povjerenstva, ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora za zapošljavanje najbolje rangiranog kandidata .

Članak 12.

Izvori za pripremanje kandidata za selekcijske postupke su Kurikulum za nastavni predmet fizike za prirodoslovno matematički smjer (NN 10/2019) , svi važeći udžbenici fizike za prirodoslovno matematičku gimnaziju te Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Članak 13.

Tijekom selekcijskih postupaka zabranjeno je korištenje mobilnih uređaja i bilo kakvih izvora znanja (udžbenici, stručne knjige i sl.)

 

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici škole.

 

 

Predsjednica povjerenstva

Dunja Marušić Brezetić, prof.