Odluka o provođenju selekcijskih postupaka – etika

KLASA: 602-03/21-01/525

URBROJ: 251-84-21-04

U Zagrebu 17. prosinca 2021.

 

Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u I gimnaziji, a vezano uz raspisani natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika etike, 23 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2022., Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje  kandidata donosi

 

ODLUKU O PROVOĐENJU SELEKCIJSKIH POSTUPAKA

 

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u I. gimnaziji, provest će se dva selekcijska postupka u svrhu procjene kandidata.

Članak 2.

Prvi selekcijski postupak u vidu vrednovanja motivacijskih pisama priloženih uz natječajnu dokumentaciju. Pri vrednovanju motivacijskih pisama, Povjerenstvo za procjenu kandidata vrednovat će motivaciju za određeno radno mjesto, motivaciju za rad u I. gimnaziji te obrazloženje navoda iz životopisa.

Članak 3.

Drugi selekcijski postupak provest će se u vidu razgovora s kandidata s Povjerenstvom za procjenu kandidata. Najmanje 3 najbolje rangirana kandidata nakon vrednovanja motivacijskih pisama bit će pozvani na razgovor.

Članak 4.

Razgovor sa svakim od kandidata/kandidatkinja trajat će do 10 minuta.

Članak 5.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima u Školi javit će se kandidatima putem e-maila.

Članak 6.

Kandidati su obvezni pristupiti selekcijskim postupcima. Ako kandidat ne pristupi selekcijskim postupcima, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Članak 7.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje prije početka razgovora odnosno drugog selekcijskog postupka.

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite ulazak u prostore Škole moguć je samo uz predočenje valjanje Covid potvrde.

Članak 8.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet.

Članak 9.

Nakon provedenih selekcijskih postupaka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koji su pristupili istima prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Članak 10.

Izvješća s rang listama o provedenim selekcijskim postupcima vrednovanja kandidata Povjerenstvo dostavlja ravnatelju.

Članak 11.

Ravnatelj na temelju izvješća Povjerenstva o rezultatima prvog selekcijskog postupka predlaže najbolje rangirane kandidate za drugi selekcijski postupak.

Nakon provedbe drugog selekcijskog postupka, na temelju izvješća Povjerenstva, ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora za zapošljavanje najbolje rangiranog kandidata .

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici škole.

 

 

Predsjednica povjerenstva

Dunja Marušić Brezetić, prof.