Zamjene za srijedu, 24. 11. 2021.

1. sat: 3.f – ne dolaze

1. i 2. sat: 1. b – ne dolaze

1. sat: 3. r – izborna BIO – ne dolaze

2. sat: 3. r – izborna BIO i PSIH – predavanje – KD

2. sat: 1.e – slobodan sat

2. sat: 2.a – slobodan sat

3. sat: 1.e – geografija

3. sat: 3.a – kemija

3. sat: 3.e – radionica

3. sat: 3.f – engleski

4. sat: 1.d – radionica

4. sat: 3.a – matematika

4. sat: 3.f – sociologija

4. i 5. sat: 3.d – fizika

5. sat: 1.e – latinski

5. sat: 3.a – slobodan sat

5. sat: 3.c – matematika

5. sat: 4.b – hrvatski

6. sat: 1.d – idu kući