Volonteri Prve sudjelovali u istraživanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Volonterski klub I. gimnazije izabran je za  sudjelovanje u istraživanju u okviru projekta “Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja”. Projekt podupire Hrvatska zaklada za znanost, a provodi ga tim istraživača s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. U okviru projekta doktorantica Nadja Čekolj provodi istraživanje “Uloga školskih volonterskih programa u razvoju obilježja građanstva održivosti kod učenika srednjih škola u Republici Hrvatskoj”.

Istraživanje je uključilo intervju s koordinatoricom Volonterskog kluba , šk. psihologinjom Vlastom Lukačević  u četvrtak 11.11. 2021. i intervju s fokus grupom najaktivnijih volontera u petak 12.11. 2021.  Tako su u fokus grupi sudjelovali  maturanti Paula Kubik, Roko Lazić i Magdalena Mandić, te volonterke 2. e razreda Hana Mehdić, Josipa Malčević i Ema Čuljak i time dali svoj doprinos razumijevanju fenomena školskih volonterskih programa.

 

Sl.1. Volonteri Prve sudjelovali kao fokus grupa u istraživanju o fenomenu školskih volonterskih programa Filozofskog fakulteta  Sveučilišta u Rijeci