Zamjene za petak, 12. 11. 2021.

1. sat – 3.a –  ne dolaze

2. sat: 3. a – sociologija

3. sat: 1.e – geografija

4. sat: 1.e – engleski

4. sat: 2.b – dio solo (E)

5. sat: 3.a – dio solo (E)

7. sat: 1. b – idu kući

7. sat: 4.c/4.e – idu kući (E)

umjesto KD – 1. c i 3.c -> projektna