Zamjene za srijedu, 20. 10. 2021

1. sat: 2.e – ne dolaze

1. i 2. sat: 3.e – slobodan sat

2. i 3. sat: 2.d – ne dolaze

3. sat: 2.e – hrvatski

4. sat: 1.a – engleski

4. sat: 1.c – hrvatski

5. sat: 1.a – hrvatski

6. sat: 4.b – idu kući