Zamjene za utorak, 5. 10. 2021.

1. i 2. sat: 2.c – ne dolaze

3. sat: 2.b – geografija

4. sat: 1.c – biologija

3. sat: 3.b – sociologija

4. sat: 3.b – engleski

4. sat: 4.c – engleski

6. sat: 2.d – slobodan sat

6. sat: 1. b – SRZ

7. sat: 1.b – idu kući

7. sat: 2.e – nema sat