Građanski odgoj i obrazovanje

Učenicima osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba ponuđena je mogućnost za pohađanje izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje.

Ova bi se aktivnosti izvodila jedan sat tjedno izvan rasporeda te se ne bi ocjenjivala.

Učenici svoj interes za odabir ove aktivnosti mogu iskazati do 10. rujna putem ankete koja je poslana na razredne mail adrese.

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/odgoj_obrazovanje_spot/OBRAZOVANJE/Gra%C4%91anski%20odgoj%20i%20obrazovanje/GOO-Program%20rada%20u%C4%8Ditelja%20i%20nastavnika%20po%20ciklusima.pdf