Zamjene za 7.9.2021.

Za sve učenike: nema 6. i 7. sata

1. sat: 2.d – ne dolaze

2.sat: 3.a – logika

2. sat: 3.e – nema sat

3.sat: 2.e – geografija

4.sat: 1.b – latinski

5. sat: 1.e – likovni

5. sat: 2.c – kemija

3. i 4. sat – 4. a – dio nema sat (NN)

5. sat: 1.d – dio nema sat (NN)