Zamjene za petak 7.5.2021.

2. i 3. sat: 4.d – dio nema sat (NP)

4. i 5. sat: 4.e – dio nema sat (NP)

7.sat: 4. a – idu kući

2.d/2.f –  nema sat (NP)