Zamjene za ponedjeljak, 19.4.2021.

1.sat: 1.c – nema sat

2.  i 3. sat: 3.b – dio nema inf

5. i 6. sat: 2.f – dio nema inf

7. sat: 3.b – TZK

7. sat: 4.c – idu kući