Zamjene za utorak, 16.3. 2021.

5.sat: 4.c – likovni

6. sat: 4.c – idu kući

7. sat: 4.d – idu kući

8. sat: 1.b – idu kući

8. sat: 3.d – idu kući