Zamjene za četvrtak, 11.3.2021.

1.i 2. sat: 4. c – ne dolaze

3. sat: 2.e – biologija

4. sat: 2.b – hrvatski

5. sat: 2.b – pauza

5. sat: 3.a – biologija

6. sat: 2.b – matematika

6. sat: 3.a – pauza

7. sat: 3.c – idu kući