Edukativni materijal: Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja

Edukativni materijal „Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja”, izradile su povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja – Dana ružičastih majica, članice Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Edukativni materijal obuhvaća kraće teorijske, stručne tekstove na temu nasilja, elektroničkog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama, koji su, potom, povezani s prijedlozima niza preventivnih aktivnosti i pripadajućih radnih listova za učenike viših razreda osnovne škole i svih razreda srednje škole.

Pripremljene preventivne aktivnosti imaju za cilj senzibilizirati i poučiti učenike različitim oblicima nasilja te načinima donošenja odluka o različitim  mogućnostima mirnog rješavanja sukoba, načinima (samo)zaštite, imaju za cilj i potaknuti ih na kritičko promišljanje o svim aspektima ovoga fenomena, ali i unaprijediti njihove socijalno-emocionalne kompetencije te doprinijeti lakšem svladavanju izazova današnjice kao i razvoju zdravog i odgovornog ponašanja.

Više o navedenom materijalu možete pronaći na poveznici:
https://www.zagreb.hr/edukativni-materijal-putokaz-za-uspjesno-savladava/167953