Edukativna infografika za roditelje RAZVOJ SLIKE O SEBI KOD DJECE I MLADIH

 

Članice Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta izradile su infografiku namijenjenu roditeljima učenika pod nazivom “RAZVOJ SLIKE O SEBI KOD DJECE I MLADIH”.

 

Infografika za roditelje nudi informacije što je to ustvari slika o sebi, zašto ju je važno razvijati kod učenika i koja je uloga odraslih u tome.

 

Infografiku možete preuzeti ovdje.