Zamjene za ponedjeljak 16.11.2020.

1. i 2. sat: 2.f – ne dolazi

2. sat: 4.e – SRZ – 230, umjesto 1. sat

3. sat: 4.e – fizika – 230

4. sat: 2.d – hrvatski jezik – 314

4. sat: 3.e – fizika – 310

4. i 5. sat: 2.f – fizika – 217

5. sat: 3.e – povijest – 310

5. i 6. sat: 2.d – fizika – 314

6. sat: 4.c – geografija – 216, umjesto 8. sat

6. sat: 2.e – likovna umjetnost – 213

6. sat: 3.b – TZK

7. sat: 2.c – ide kući

7. sat: 3.e – ide kući

8. sat: 2.a – ide kući

8. sat: 1.c – ide kući