Zamjene za četvrtak, 24.9.2020.

2. sat: 4.a –  ne dolazi

3. sat: 4.e – SRZ (stručni tim škole)

4. sat: 2.a – engleski jezik – 315

5. sat: 2.a – pauza

6. sat: 4.c – filozofija – 216, umjesto 8. sata

7. i 8. sat:  4.f – ide kući