Zamjene za srijedu, 16.9.2020.

1.sat: 1.d – ne dolazi

2. sat: 1.d – SRZ – 318

1. sat: 2.a – ne dolazi

2. sat: 4.c – slobodan sat

3. sat: 2.b – matematika (umjesto 1. sat) – 209

3. i 4. sat: dio 4.d – njemački napredni – slobodan sat

4. sat: 2.f – latinski jezik – 217

5. sat: 2.c – slobodan sat