Zamjene za srijedu, 9.9.2020.

1. i 2. sat: 2.d – ne dolazi
2. sat: 2.e (etika) – ne dolazi
3. sat: 3.d – biologija – 309
4. i 5. sat: 3.e – hrvatski jezik – 310
7. sat: 4.e – ide kući