Otpornost – materijali za nastavnike

Stručni tim Odgojnog savjetovališta ERF-a pripremio je materijal za nastavnike “Kako podržati oporavak nakon stresnih događaja?” u obliku radne bilježnice. U materijalu se nalaze teme koje se tiču profesionalnog stresa te razvoja socijalno-emocionalnih kompetencija i otpornosti. Sadržava kraću teorijsku podlogu te niz zadataka, prijedloga aktivnosti i vježbi.
Materijal se može preuzeti ovdje.