Vještine upravljanja karijerom – maturanti

Stručni tim Odgojnog savjetovališta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta pripremo je  materijale koji su namijenili učenicima završnih razreda tj. maturantima, a imajući na umu skorašnji završetak nastavne godine i njihovo srednjoškolsko obrazovanje.

Pripremljeni sadržaji ponajviše proizlaze iz ciklusa radionica „Priprema, pozor, START! – Vještine upravljanja karijerom” koje su socijalna pedagoginja Ž. Gregorin i njezina kolegica socijalna pedagoginja S. Radić Bursać (Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad/ERF) oblikovale i provodile unazad nekoliko godina sa srednjoškolcima, te uz njihovu zajedničku suradnju i grafičko uređivanje od strane kolegice S. Mandić (ERF).  Isti su usmjereni na razvoj vještina upravljanja karijerom te obuhvaćaju segment samoprocjene, oblikovanje životopisa i motivacijskog pisma, kao i pripreme za razgovor za posao. Konkretno, radi se o sljedećim materijalima koje možete i preuzeti: