“Šalabahteri za nastavu na daljinu”

Stručni tim Odgojnog savjetovališta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta nastavili su s objavom korisnih materijala za srednjoškolce. Ovoga puta napravili su “Šalabahtere” koji obuhvaćaju sadržaj vezano uz pravila komunikacije putem e-maila, preferirane stilove učenja, metodu učinkovitog učenja, aktivno čitanje i načine vođenja bilješki, pamćenje i tehnike lakšeg zapamćivanja te organizaciju pisanja eseja ili seminara. Uz ove materijale učenici imaju i priliku unaprijediti i ojačati svoje vještine učenja i samoregulacije.

“Šalabahteri za nastavu na daljinu” obuhvaćaju sljedeće materijale koji se mogu preuzeti: