Kutija školskih alata – materijali za učenike

Stručni tim Odgojnog savjetovališta u sklopu Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta napravio je odlične materijale za učenike te su ih objedinili pod nazivom Kutija školskih alata.

“Kutija školskih alata” sadrži niz materijala namijenjenih srednjoškolcima te obuhvaća teme vezane uz postavljanje ciljeva i održavanje motivacije za učenje, upravljanje vremenom, izradu plana učenja i povećanje koncentracije tijekom rada.

Sadržaji su međusobno povezani i/ili se dijelom preklapaju, ali čine jednu cjelinu te učenici mogu izabrati za sebe ono što im je u trenutnim okolnostima nastave na daljinu potrebno ili što smatraju korisnim. Također, imaju i priliku unaprijediti i ojačati svoje vještine učenja i samoregulacije.

Konkretno, “Kutija školskih alata” obuhvaća sljedeće materijale te se mogu preuzeti po naslovima: