Preventivni program SNEP (Seksualno nasilje- edukacijski i prevencijski program)

Preventivni program SNEP (Seksualno nasilje- edukacijski i prevencijski program) je program u sklopu istoimenog Projekta koji je financiran od strane Europske unije, koordinira ga Ženska soba – Centar za seksualna prava, a podržava ga Ured pravobraniteljice za djecu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za odgoj i obrazovanje.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz edukacijske aktivnosti, jačanje kapaciteta i osvještavanje. Specifični ciljevi su povećanje kapaciteta relevantnih dionika i stručnjaka/inja u području prevencije seksualnog nasilja nad djecom kroz povećanje razine znanja i jačanje multisektorske suradnje, razvijanje, implementiranje i procjenjivanje učinka SNEP programa, smanjenje rizika od seksualnog nasilja kod učenika/ca; aktivno uključivanje djece u prevenciju seksualnog nasilja te senzibiliziranje i osvještavanje šire javnosti o problematici seksualnog nasilja nad djecom.

Kroz šest preventivnih radionica namijenjenih učenicima od prvog do trećeg razreda srednje škole i javne edukativne kampanje mlade će se podučiti o mogućim oblicima seksualnog nasilja i mehanizmima zaštite. U prvom razredu tema je Seksualno nasilje i seksualno nasilje u obitelji, u drugom razredu Elektroničko seksualno nasilje i zaštita, a u trećem razredu Seksualno nasilje u mladenačkim vezama te prepoznavanje i zaštita.

Radionice u I. gimnaziji provodile su se u periodu od 28. siječnja do 11. veljače 2020. godine u tri razreda (1.f, 2.b i 3.e) a provodila ih je socijalna pedagoginja.

 

 

U organizaciji Ženske sobe, a u sklopu projekta, u Zagrebu, u muzeju Mimara je 20. veljače 2020. predstavljena Nacionalna kampanja čiji je cilj podići svijest o problematici seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima te se zagovaralo uvođenje edukacijskih i prevencijskih programa u srednje škole po pitanju ove tematike. Naši učenici, Stjepan Vučemilo (1.a) i Laura Mikulčić (4.d) u pratnji na klaviru profesora glazbene umjetnosti Marka Majstorovića s izvedbom skladbe Neka cijeli ovaj svijet uveličali su sam događaj.

Nastup naših učenika u sklopu Nacionalne kampanje možete pogledati ovdje