“Hej, kako je na faksu?” u Centru za mlade Grada Zagreba

U organizaciji Centra za mlade Grada Zagreba u Gajevoj 2, uz brojne druge radionice, u razdoblju od 5.-19. ožujka 2020. održat će se prezentacije pojedinih fakulteta od strane  studenata pod nazivom “Hej, kako je na faksu?”.

Više informacija o događanju, zainteresirani maturanti i ostali učenici, mogu pogledati na :

 https://cmzg.info/aktivnosti/hej-kako-je-na-faksu-foi-fer-i-ekonomija/