Zamjene za utorak, 18.2.2020.

4. sat: 1.a – biologija – 314
5. sat: 1.a – matematika – 314
6. sat: 2.a – hrvatski jezik – 209
6. sat: 1.c – povijest – 323, a izborna 3. razredi (prof. Gamilec) 6. i 7. sat u 314
7. sat: 1.e – ide kući
7. sat: 2.e – ide kući