Projekt Sinergija

Projekt Sinergija u I. gimnaziji provodi se u sklopu fakultativnog predmeta Poduzetništvo u suradnji s udrugom Sunce, a teme koje se obrađuju kroz predavanja vezane su uz održivi razvoj i poduzetništvo, društveno odgovorno poduzetništvo i slično.

Maria Tomić Preiner, dipl. psihologinja i dipl. socijalna radnica napisala je zanimljiv članak o iskorištavanju dječjeg rada koji je nastao u sklopu projekta a kojeg u cijelosti možete pročitati ovdje.