Zamjene za srijedu, 29.1.2020.

2. sat: 3.c – logika – 222
4. sat: 1.d – geografija – 309, a 2.e u 209
4. sat: 1.a – kemija – 221
4. sat: 3.f – kemija – 214
5. sat: 3.c – hrvatski jezik – 209
5. sat: 4.c – kemija- 222
5. sat: 3.f – tjelesna i zdravstvena kultura 
6. sat: 2.e – hrvatski jezik – 309
6. sat: 3.b – informatika – inf.
6. sat: 4.d – matematika- 214
6. sat: 2.d – engleski jezik – 211
7. sat: 1.b – matematika – 315
7. sat: 4.b – ide kući
7. sat: 2.d – ide kući
7. sat: 4.d – ide kući
7. sat: 3.c – ide kući