Zamjene za petak, 20.12. 2019.

1. sat: 1.b – ne dolazi

2. sat: 3.b – fizika – 312

3. sat: 4.c – biologija – 322, a 2.c- 3. i 4. sat u 209

4. sat: 4.c – povijest – 322

6. sat: 4.b – ide kući