Plan nadoknade za zimske praznike

Plan nadoknade za vrijeme zimskih praznika po razredima možete vidjeti ovdje.

Detaljan raspored sati po danima bit će naknadno objavljen pa se mole učenici da redovito prate obavijesti na web stranici Škole.