Predstavljanje ponuda – ponuda 12/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 21. studenoga 2019., odabralo je ponudu agencije:

a) Punim jedrima

b) Brioni d.o.o.

c) Alga travel

d) Marbis tours

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 16. prosinca 2019. godine u 18,00 sati u kino dvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.