Održavanje nastave 2. 12. 2019. (ponedjeljak)

RASPORED SATI ZA 2. 12.

 

RAZRED 1. SAT

(8:00-8:45)

2.SAT

(8:50-9:35)

3. SAT

(9:40-10:25)

4. SAT

(10:45-11:30)

5. SAT

(11:35-12:20)

6. SAT

(12:25-13:10)

7. SAT

(13:15-14:00)

1.A
1.B
1.C POV – 323 HRV – 312 HRV – 312
1.D GU – 211 HRV – 314 HRV – 314
1.E
1.F GU – 211 FIZ – 208 FIZ – 208
2.A FIZ – 208 MAT – 216 MAT – 216
2.B
2.C      
2.D
2.E NJEM – 317 I  V318 NJEM – 317 I 318 GU – 211
3.A VJ – 228 HRV – 312 HRV – 312
3.B
3.C VJ – 228 NJEM – 317 NJEM – 317
3.D MAT – 216 MAT – 216 HRV – 314
3.E
3.F HRV – 314 HRV – 314 POV – 323
4.A
4.B
4.C VJ – 228 FIZ – 208 FIZ – 208
4.D
4.E

Škola će za učenike biti otvorena od 8,00 do 14,00 sati ukoliko žele koristiti čitaonicu ili sportsku dvoranu, a nastavu je bilo moguće organizirati samo prema priloženom rasporedu. Satovi matematike za maturante bit će ponavljanje za državnu maturu. Dodatne informacije možete dobiti na info@prva.hr