Zahvalnica FER-a i u 2019.!

Zahvaljujući našim bivšim učenicima koji na FER-u postižu izvrsne rezultate i ove smo se godine našli među najuspješnijim školama u RH i dobili Zahvalnicu.

I. gimnazija primila je zahvalnicu za istaknuti doprinos u srednjoškolskom obrazovanju studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva te nagradu za najbolje rangiranog kandidata iz naše Škole pri upisu na Fakultet elektrotehnike i računarstva u akademsku godinu 2020./2021. Nagradu za prošlu godinu dobila je naša bivša učenica Andrea Jurasović (4. c), a na svečanosti povodom dana fakulteta među najboljim studentima prve godine studija nagrađena je naša bivša učenica Evita Šopp.