Prijave za fakultativne predmete do 13.9.2019.

Podsjećamo učenike kako je rok prijave za fakultativne predmete sutra, 13. rujna 2019. godine.

Učenici prvih razreda obrasce za prijavu mogu preuzeti u uredu školskog psihologa, a učenici drugih, trećih i četvrtih razreda s web stranice škole. Obrasce potpisane od strane roditelja ili skrbnika trebaju predati u učeničku referadu.