Zamjene za četvrtak, 12.9.

1. sat: 3.f – ne dolazi

2. sat: 3.d – biologija – 317

4. sat: 3.a – engleski jezik – 322

5. sat: 3.e – matematika – 323, umjesto 1. sat

7. sat: 1.a – ide kući