Zamjene za četvrtak, 13.6. i zamjena učionica zbog održavanja državne mature

1. sat: 2.e (vjeronauk)– 320
2. sat: 3.c – 320
2. sat: 2.e (njemački jezik prof. Jukić)– 312
3. sat: 1.e – geografija – 208
3. sat: 2.b (vjeronauk)– 318
3. sat: 1.a/1.b (francuski jezik prof. Rebrović)– 309
3.sat: 2.a – 312
4. sat: 1.c – SRZ- 322, umjesto 7. sat
4. sat: 1.d (njemački jezik prof. Jukić) – 312
4. sat: 3.a (francuski jezik prof. Rebrović)– 309
5. sat: 2.c –  213
5. sat: 3.d (njemački jezik prof. Jukić) – 315
3. sat: 3.c/3.d (francuski jezik prof. Rebrović)– 318
6. sat: 3.b/3.e (vjeronauk)– 213
6. sat: 2.b/2.f (francuski jezik prof. Rebrović)– 318
6. sat: 2.d (dio razreda- njemački napredni)– ide kući
7. sat: 2.d (njemački jezik prof. Jukić) – 317
7. sat: 3.d (vjeronauk)– 213
7. sat: 1.d – ide kući